What is NEARCH

What is NEARCH

Under de senaste 25 åren har arkeologi och kulturmiljövård genomgått betydande vetenskaplig och professionell utveckling.

NEARCH-projektet, som finansieras av Europeiska kommissionen under fem år (2013-2018) inom ramen för programmet Kultur, leds av det franska nationella institutet för förebyggande arkeologisk forskning (Inrap) och är ett EU-omfattande samarbetsnätverk bestående av 16 partners från 10 länder som vill utforska dessa förändringar och deras konsekvenser.

NEARCH syftar till att studera de olika dimensionerna av allmänhetens deltagande i arkeologi i dag och att erbjuda nya sätt att arbeta och samarbeta i en profession starkt berörd av den nuvarande ekonomiska krisen.

Mer exakt, NEARCH huvudmål är:

• Att understryka den samhälleliga komponenten i arkeologi.
• Att göda idén arkeologi som ett sätt att engagera medborgare och utveckla en känsla av europeiskt medborgarskap.
• Att utforska och förstärka relationen mellan arkeologi och konstnärligt skapande.
• Att utveckla sätt att kommunicera och förmedla arkeologi mot olika målgrupper.
• Att forma en ny ekonomisk modell för en hållbar praxis för arkeologi och kulturmiljövård.
• Att främja nya sätt att undervisa arkeologisk kunskap och metoder för unga yrkesverksamma och uppmuntra deras gränsöverskridande rörlighet inom och utanför Europa.
• Att undersöka allmänhetens relevans för europeisk arkeologi i ett större geografiskt och kulturellt perspektiv.

För att nå dessa mål genomföras en omfattande handlingsplan över 5 år strukturerade kring fem huvudteman och åtgärdsfält, var och en med en motsvarande uppsättning av aktiviteter, som exempelvis:

INFORMERA:
Arkeologi för samhället: att informera och engagera människor
FÖRESTÄLLA:
Arkeologi och det imaginära: korsningen mellan vetenskap och konst
DELA:
Arkeologi och kunskapen: att lära och dela information
INNOVATION:
Arkeologi i en föränderlig ekonomi: mot hållbarhet
ENGAGERA:
Europeisk arkeologi och världen: beroenden och ömsesidig utveckling

För detta projekt har Inrap samlat 13 olika europeiska forskningscentra, universitet och kulturorganisationer.