What is NEARCH

What is NEARCH

Archeologie en cultureel erfgoed management hebben in de afgelopen 25 jaar grote wetenschappelijke en professionele ontwikkelingen doorgemaakt.

De consequenties van deze ontwikkelingen zijn het onderwerp van studie van het NEARCH project. NEARCH (2013-2018) wordt geleid door het National Institute for Preventive Archaeological Research (Inrap) en wordt gefinancieerd door de Europese Commissie in het kader van het Culture Programme. In totaal werken er 16 organisaties uit 10 landen binnen dit Europese coöperatienetwerk.

NEARCH beoogt de verschillende dimensies van publieksparticipatie binnen de hedendaagse archeologie te onderzoeken en nieuwe manieren van werken en samenwerken in kaart te brengen voor het vakgebied, dat sterk beïnvloed wordt door economische en sociale ontwikkelingen in de maatschappij.

NEARCH’s voornaamste doelen zijn:

• Het benadrukken van het sociale aspect van de archeologie.
• De archeologie benutten om Europese burgers te betrekken bij cultureel erfgoed.
• Het onderzoeken en versterken van de relatie tussen archeologie en kunst.
• Nieuwe manieren ontwikkelen om te communiceren over archeologie met de diverse publieksgroepen.
• Het creeëren van een nieuw economisch model voor een duurzamere archeologiebeoefening.
• Het promoten van nieuwe methoden van kennisoverdracht aan jonge professionals en hen stimuleren tot internationale mobiliteit.
• Het onderzoeken van de relevantie van Europese archeologie voor het publiek.

Deze doelen worden uitgevoerd op basis van een actieplan, waarbij de focus ligt op vijf hoofdthema’s:

VERBINDEN:
Europese archeologie en de wereld: gezamenlijke ontwikkelingen.
DELEN:
Archeologie voor de gemeenschap: betrekken van mensen.
VERBEELDEN:
Archeologie en de verbeelding: kruisbestuiving wetenschap en kunst.
INFORMEREN:
Archeologie en kennis: informatie delen.
VERNIEUWEN:
Archeologie in een veranderende maatschappij: werken aan duurzaamheid.